Elektronisch medisch voorschrift

Vanaf 1 januari 2020 mogen artsen niet langer handmatig voorschrijven. Elektronisch voorschrijven wordt dan verplicht. De regeling is van toepassing op zowel huisartsen als artsen-specialisten. Er blijven wel nog enkele uitzonderingen mogelijk: op papier voorschrijven blijft mogelijk voor artsen van boven de 64 jaar oud, bij bezoeken aan huis of instellingen, en ingeval van overmacht. Het RIZIV zet ook het drukken van voorschriftenboekjes stop.