Camerabewaking

DE GESCHIKTE OPLOSSING OM NA TE GAAN WIE ER ZICH IN DE PRAKTIJK BEVINDT EN OF ER NOG PATIËNTEN IN DE WACHTZAAL ZITTEN.

De camera’s die EGEO plaatst dienen in de eerste plaats om in het oog te houden of er iemand in de wachtkamer zit of zich in de verschillende delen van de praktijk bevindt. Indien u op zoek bent naar camera’s die op strategische plaatsen worden gemonteerd als beveiliging, vandalismebestendige camera’s of een alarmsysteem bij inbraak of brand, dan kunnen wij u hiervoor doorverwijzen naar een gespecialiseerde firma.

WIL U NOG EXTRA INFORMATIE?

Als u interesse heeft in camerabewaking dan kan u ons gewoon even contacteren. U kan hieronder ook de brochure van Egeo Phone System downloaden omdat onze camera’s als optie worden aangeboden op ons VOIP-systeem.